Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Artikelen  
List of Articles Lijst van beschikbare items in: "Artikelen"
 1. Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? (getoond 2249 maal)
 2. Wiegers (2008). Van problem naar kans: GGZ-consultatie bij de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen (getoond 1870 maal)
 3. Bruins (2008). Herstel van Persoonlijk Succesvol Functioneren: rode draad bij gedragsactivatie (getoond 1869 maal)
 4. Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1726 maal)
 5. Bruins, BEE (2009). Meerzijdigheid: meer bewegingsvrijheid bij het vinden van een passende omgeving. (getoond 1711 maal)
 6. Bakker - de Pree (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? (getoond 1598 maal)
 7. Veenstra (2008). Functioneringsgerichte woontherapie bij Langdurige Zorg in de ouderenpsychiatrie (getoond 1574 maal)
 8. Bruins (2007). Kwetsbaarheid voor ontregeling: een functioneringsgerichte visie (getoond 1564 maal)
 9. Bakker - de Pree (1999). De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden (getoond 1548 maal)
 10. Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality (getoond 1490 maal)
 11. Beenackers, Bruins & Prins (1996). Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in te gaan (getoond 1447 maal)
 12. Bruins (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders. (getoond 1429 maal)
 13. Andreoli (2008).Terugval en de noodzaak van functioneringsgerichte gedragsactivatie bij ouderen met ernstige depressieve klachten (getoond 1422 maal)
 14. Bakker - de Pree (1987). Langdurende gedragstherapie (getoond 1338 maal)
 15. Bakker - de Pree (1992). Eén-, twee- of meerzijdig, wat maakt het uit? (getoond 1225 maal)
 16. Vlamings (2007). Functioneringsgerichte gedragsactivatie: de praktijk (getoond 1172 maal)
 17. De Nauw (2000). Constructioneel gedragstherapeutische visie op arbeidsgerelateerde problematiek (getoond 1164 maal)
 18. Bruins & Andreoli (2007). Gedragsactivatie kan specifieker! (getoond 1150 maal)
 19. Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid (getoond 1080 maal)
 20. Andreoli (2011). Asperger’s Disorder and Personal Successful Functioning: a Positive Behavior Therapeutic Approach (getoond 1056 maal)
 21. Vlamings (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1023 maal)
 22. Veenstra (2007). Ambulante behandeling van ouderen met depressieve klachten: in beweging krijgen! (getoond 1007 maal)
 23. Bruins (1995). Het klachtenvrije doen en laten als aangrijpingspunt in de constructionele gedragstherapie (getoond 978 maal)
 24. Baas (2011). Reducing the Impact of ‘Hearing Voices’ on Daily Life by Positive Behavior Therapy in a Group (getoond 971 maal)
 25. Wieringa (1995). ‘Diagnose als dwaallicht', pleidooi voor een functioneringsgerichte benadering in de sociale psychiatrie (getoond 954 maal)
 26. Bruins (1997). Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend? (getoond 895 maal)
 27. Boeke - Slinkers (1991). Hindernissen bij de uitvoering van de Vrije Differentiatie (getoond 893 maal)
 28. Bakker - de Pree (1990). (On)opleidbaarheid van psychotherapeuten: de persoon van de opleider als onafhankelijke variabele (getoond 887 maal)
 29. Andreoli (1993). Functioneringsgericht managen; gekte van de sekte of bruikbaar paradigma? (getoond 870 maal)
 30. Bakker - de Pree (2002). Comments on 'Conditioning: How subjects learn to look after themselves in an ever changing world' (getoond 847 maal)
 31. Andreoli & Baas (2002). Improving people’s quality of life and productivity (getoond 840 maal)
 32. Van Delden - Van der Wolf (2002). Functional differences of behavior in everyday (getoond 839 maal)
 33. Andreoli (2009). Persoonlijkheidsproblematiek op leeftijd: in de problemen komen met je karakteristieke manier van doen en laten (getoond 838 maal)
 34. Bruins (1999). De bruikbaarheid van individuspecifieke modellen van gedragsregulatie in de klinische praktijk (getoond 830 maal)
 35. Bruins (1991). Wat gebeurt er in de Vrije Differentiatie? (getoond 827 maal)
 36. Bruins (1993). Het stimulusbegrip nader bekeken (getoond 825 maal)
 37. Meijde, Van der (1993). De Mythe van de 'O: over de plaats en de ontwikkeling van de behavioristische benadering van Plato tot heden (getoond 824 maal)
 38. Baas (2001). Functioning-oriented rehabilitation: focus on ‘successful’ behavior and a challenging environment (getoond 822 maal)
 39. Bakker - de Pree (2001). Comments on 'People management requires the empahsis on behavior which gives personal satisfaction (getoond 821 maal)
 40. Wieringa (1999). Constructionele gedragstherapie in vijf gesprekken: een procrustesbed? (getoond 819 maal)
 41. Baas (1995). Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de bloesemroute (getoond 817 maal)
 42. Van Delden - Van der Wolf (1999). De theorie van de Dominante Actieve Vermijding: klachten verklaard door de momentane afwezigheid van specifieke gedragsregulerende stimuli (getoond 809 maal)
 43. Bruins & Van der Meijde (2002). Behaviour analysis and clinical practice (getoond 809 maal)
 44. Van Delden - Van der Wolf (1993). Vormgeving van cliënt-specifieke stimuli in het therapeutgedrag (getoond 807 maal)
 45. Bakker - de Pree (1991). ‘INS’ en ‘OUTS’ van de constructionele benadering (getoond 795 maal)
 46. Wijngaarden (1989). Constructionele gedragstherapie in het voorgezet onderwijs. (getoond 793 maal)
 47. Andreoli (2001). A behavioristic model for people management: everything under control? (getoond 792 maal)
 48. Van der Meijde (1995). Vormen van disfunctioneren en hun therapeutische implicaties: een casus (getoond 786 maal)
 49. Delden - Van der Wolf (2000). Waarom doen we wat we doen en laten we wat we laten? (getoond 756 maal)
 50. Andreoli & Prickarts (1997). Self-injurous and obsessive-compulsive behaviour: towards an efficient environmental approach (getoond 755 maal)
 51. Bruins (2003). Impediment of active avoidance behaviour causes mental disorder. (getoond 752 maal)
 52. Baas (2000). A novel development in psychosocial rehabilitation: focus on ‘successful’ behaviour and a challenging environment (getoond 751 maal)
 53. Meijde, Van der (1991). Management van de therapiesituatie (getoond 748 maal)
 54. Wieringa (2001). The exclusive use of natural reinforcement in the treatment of clients with mental problems (getoond 746 maal)
 55. Prins (1999). Behavior regulation: a matter of controlling stimuli (getoond 746 maal)
 56. Vlamings (1999). Basic treatment in Constructional Behavior Therapy: restoring and strengthening present patterns of behavior regulation (getoond 743 maal)
 57. Bruins (1998). De plaats van emoties in een omgevingsgeorienteerde gedragstherapie: een korte inleiding (getoond 740 maal)
 58. Bruins, BEE (2008). Environmental restriction of personal functioning: an explanation of the onset and persistence of depressive symptoms (getoond 736 maal)
 59. Van Delden - Van der Wolf (2000). How an out-patient Constructional Behaviour Therapy helps clients to regain their alertness to stimuli regulating their successful behaviour (getoond 723 maal)
 60. Prins (1999). Conditionering: van gedragsbekrachtiging naar stimulusversterking (getoond 722 maal)
 61. Van der Meijde (1998). De mogelijkheden van functioneringsgerichte begeleiding bij de behandeling van (chronisch) psychiatrische patiënten (getoond 722 maal)
 62. Vlamings, HSM (2008). Recovery of personal functioning: clinical practice. (getoond 720 maal)
 63. Prins (2000). Does behavior therapy by natural reinforcers really work? A pilot study. (getoond 717 maal)
 64. Bakker - de Pree (1993). 'Let the subject shape your skills' in de therapiezitting (getoond 714 maal)
 65. Vlamings (2002). What do we wo about maladaptive behavior? (getoond 711 maal)
 66. Andreoli (1999). Functioneringsgerichte rehabilitatie: de praktijk. (getoond 704 maal)
 67. Wieringa (1990). Constructionele principes, toegepast in een trainingsgroep sociale vaardigheden (getoond 702 maal)
 68. Vlamings (2001). Behavior Therapy: let natural reinforcers do their job (getoond 696 maal)
 69. Andreoli (2004). Behavioral Gerontology: problematic interactions in nursing. (getoond 696 maal)
 70. Bakker - de Pree (1993). Supervisie in opleiding van constructionele gedragstherapeuten (getoond 693 maal)
 71. Vlamings (2000). 'Aansturen' nader bekeken: hoe motiveer je een ander? (getoond 691 maal)
 72. Van Delden - Van der Wolf (1996). Stagnerende behandelingen (getoond 689 maal)
 73. Bakker - de Pree (1989). Wat leren wij onze kinderen? (getoond 682 maal)
 74. Prins (1995). Het project ‘Constructionele Gedragsanalytische Begeleiding’ (getoond 682 maal)
 75. Van Delden - Van der Wolf (1999). Symptoms as the result of the absence of regulating stimuli: the Theory of Dominant Active Avoidance (getoond 680 maal)
 76. Baas (1993). Drup voor drup: bottom-up (getoond 671 maal)
 77. Baas (2008). Onderzoek in de langdurige zorg. Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek. (getoond 661 maal)
 78. Bruins (2000). Features of Constructional Behaviour Therapy (getoond 660 maal)
 79. Bruins (2002). Investigating the function of human everyday behavior (getoond 660 maal)
 80. Bakker -de Pree (1987). Behavior analysis of succesful behavior: the device for identifying which stimuli, if wanting, cause neurotic disorder (getoond 659 maal)
 81. Andreoli (1993). Focus on functioning (getoond 659 maal)
 82. Andreoli (2009). Personality and Disfuntioning in the Elderly (getoond 657 maal)
 83. Bruins (1999). Analysis of successful behavior: the main diagnostic tool in Constructional Behavior Therapy (getoond 655 maal)
 84. Van der Meijde (1999). Extended treatment in Constructional Behavior Therapy: diversifying behavior regulation (getoond 655 maal)
 85. Vlamings (1993). Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? (getoond 648 maal)
 86. Andreoli (2000). Van zorgplan naar bloesemroute (getoond 641 maal)
 87. Bakker - de Pree (1990). Leertherapie: 'passe-partout' of 'finishing touch'? (getoond 630 maal)
 88. Bakker - de Pree (1998). How to get symptom reduction through exclusive attention to stimuli controlling successful behavior: a challenging paradigm (getoond 630 maal)
 89. Bruins & Van Delden (2000). Determination of individual-specific controlling stimuli of successful behaviour: a method in clinical practice for predicting the occurrence of mental disorder (getoond 630 maal)
 90. Van Delden - Van der Wolf & Bruins (2000). Dominant active avoidance:a central characteristic of the behaviour of individuals with mental disorders (getoond 626 maal)
 91. Bakker - de Pree (1993). Functie-analyse 'back to basics' (getoond 624 maal)
 92. Andreoli (2008). Functioning-Focused Rehabilitation (FFR): a multi-dimensional approach to individual behavioral activation for the treatment of depression (getoond 623 maal)
 93. Vlamings (1991). Procedures in de therapie en effecten daarbuiten (getoond 619 maal)
 94. Goudena (1998). Het ontstaan en de aard van de invaliderende stimulus. Een analyse vanuit verschillende theoretische kaders. (getoond 614 maal)
 95. Wieringa (1991). Constructioneel-gedragstherapeutische begeleiding door niet-gedragstherapeuten (getoond 610 maal)
 96. Bakker - de Pree (1997). Waarin vraagt ernstige psychopathologie een speciale aanpak? (getoond 610 maal)
 97. Bakker - de Pree (1990). Zin en onzin van de invaliderende stimulus (getoond 608 maal)
 98. Baas (1999). Leven of overleven? Rehabilitatie als open-eind programma in de chronische psychiatrie. (getoond 607 maal)
 99. Baas (1993). 'Wintersport aan huis': methodische uitgangspunten van dagbesteding (getoond 601 maal)
 100. Andreoli (2000). Constructional Behaviour Therapy as leading paradigm in psychosocial rehabilitation (getoond 591 maal)
 101. Andreoli & Prickarts (1999). Behaviour problems and the function of a structured environment. (getoond 573 maal)
 102. Andreoli (2004). Constructional Behavior Analytic ideas about the concept of a 'structured environment'. (getoond 565 maal)
Subcategories Subcategorieen beschikbaar onder "Artikelen"
In deze categorie zijn geen Sub-categorieen beschikbaar