Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Historie > Bakker - de Pree, BJ (1992). Constructionele gedragstherapie: functioneringsversterkende procedures

Bakker - de Pree, BJ (1992). Constructionele gedragstherapie: functioneringsversterkende procedures


Auteur: Beata Bakker - de Pree


Inleiding op studieavond constructionele gedragsanalyse, augustus 1992
Download het originele document als PDF (bijlage)

Toelichting: Dit document illustreert een historisch moment in de ontwikkeling van de functioneringsversterking als aanvulling op de functioneringsdiversificatie.
Nadat Henk Krikhoff in een bijdrage op de eerste jaarlijkse studiedag de toon heeft gezet in zijn lezing 'Blinde versterking van actieve vermijding' - op dat moment een opzienbarend pleidooi-, worden in de behandelpraktijk herstel en verbeteren van de actieve vermijding steeds vaker als zelfstandige behandelvorm ingezet, waarvoor overigens aanvankelijk  meerdere  benamingen werden gebezigd: 'constructioneel-gedragsanalytische begeleiding', 'draad oppakken/verstevigen', 'uitbreiden & opschonen' , 'blinde versterking' en 'gerichte versterking'.  Hiervoor zijn diverse redenen: inhoudelijke (functioneringsdiversificatie is niet altijd mogelijk) en praktische (functioneringsversterking vraagt minder voorbereiding). Begin 1990 wordt op een studiedag de stand van zaken op een rijtje gezet: Bevordering van actieve vermijding: de stand van zaken.  In 1991 wordt de nieuwe aanpak in een beslisboom opgenomen (Bakker - de Pree: Beslissingsmomenten in de therapie. Derde jaarlijkse studiedag). Vervolgens in begin 1992  tijdens de Vierde jaarlijkste studiedag de verschillen tussen functionele meerzijdigheid en functionele eenzijdigheid uitvoerig belicht (Bakker - de Pree: Een-, twee- of meerzijdigheid, wat maakt het uit?). In april wordt de benadering  gepresenteerd het grote, landelijke lustrum-congres van de RIAGG's.  Onder de naam Constructioneel-gedragsanalytische begeleiding wordt een folder verspreid. In augustus 1992 wordt deze functioneringsversterkende aanpak door Bakker - de Pree op schrift gesteld in een paper ten behoeve van een studieavond. Dit paper treft u aan in de bijlage. Hierin worden voor het eerst de termen functioneringsversterking en functioneringsdiversificatie genoemd. Ook worden de vier belangrijkste procedures voor functioneringsversterking voor het eerst beschreven en van een naam voorzien. In het najaar van dat jaar worden deze technieken ook in de beslissingscriteria vermeld (Cursus Constructionele Gedragsanalyse te Amersfoort). In 1996 verschijnt de handleiding functioneringsversterking (Bruins, Vlamings & Bakker - de Pree) en wordt de functioneringsversterkende aanpak voor het eerst in een tijdschrift gepubliceerd (Beenackers, Bruins & Prins,  'Blinde versterking: klachten verhelpen zonder erop in te gaan', MGV)Klik hier Om alle items te bekijken Historie Categorie:


File Attachments of Article Bijlage(n)

  1. bakker__de_pree_1992_constructionele_gedragstherapie.pdf